Gårdebo ved

Transport

Hemtransport av veden ordnar vi gärna! Kostnaden för transport är beroende av avstånd och hur transporten sker. Transporten sker antingen med bil och tippsläpkärra (~4m³s) eller lastbil med flakväxlare från 10m³s till 40m³s. Vid kortare sträckor är det också möjligt att leveranser sker med traktor och vagn (~15m³s).
Full container redo för hämtning Containern lastas på lastbilen Lastbilen för leverans

Transport med lastbil med flakväxlareBil med släp lastat med ved

Transport med bil med tippsläpkärra